Foto: Marte Vike Arnesen

Mail: sigrid@advokat-broch.no

www.advokat-broch.no

Telefon: 22 94 32 10

Faks: 22 94 32 19

 

 

 

 

Sigrid Broch

Advokat MNA

Sigrid Broch er privatpraktiserende advokat i Oslo, med omfattende prosedyreerfaring for norske domstoler.

Broch arbeider særlig med følgende rettsområder: Barne- og familierett, barnevern, strafferett, asyl- og utlendingsrett og psykisk helsevern.

Sitter i advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett.

Nestleder i kontrollkommisjonen for Nedre Buskerud, psykisk helsevern.

På justisdepartementets liste over advokater med særlig kompetanse innen barnebortføring.

Har tidligere arbeidet hos advokatene Duesund, Schei & Broch i Drammen, og Advokat Ellen Moen AS. I kontorfellesskap med Rognlien, Djønne & co siden februar 2013.