Besøksadresse: St. Olavs plass 3, 5 etg, 0165 Oslo

Postadresse: Postboks 6878 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Telefon: 22 94 32 10

Faks: 22 94 32 19