Foto: Marte Vike Arnesen  Epost:  juliane@graasvold-stenvaag.no   Telefon: 22 94 32 10  Faks: 22 94 32 19

Foto: Marte Vike Arnesen

Epost: juliane@graasvold-stenvaag.no

Telefon: 22 94 32 10

Faks: 22 94 32 19

Juliane Strøm Killengreen

Advokat MNA hos Advokatene Graasvold & Stenvaag AS. Deltaker i kontorfellesskapet Advokatene på St. Olavs plass siden våren 2015.